top of page
Image by Javier  García

INTEGRITETSPOLICY (GDPR)

Behandling av personuppgifter på Nordström EL AB

 

För Nordström EL AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.  Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. 

 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel telefonnummer och e-postadresser. 

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. 

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Nordström EL AB:s verksamhet är Nordström EL AB personuppgiftsansvarig. (orgnr:559154-9521 & adress: Klockargårdsvägen 16 194 54 Upplands Väsby Stockholms län). 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Som besökande kund hos oss samtycker du till behandling av dina personuppgifter och att vi lagrar dessa elektroniskt hos oss.Vi behöver uppgifterna för att kunna hjälpa er på bästa sätt samt för att följa den lagstiftning och förordningar vi lyder under, både bokförings- och journalföringslag. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är för att få information om vad ni behöver hjälp med.

Behandling av personuppgifter vid kontakt med oss
När du kontaktar oss via telefon, e-post eller vårt webbformulär, samlar vi in namn, ibland telefonnummer och/ eller e-post, ditt namn eller företag och uppgifter som krävs för att genomföra det arbete ni begärt hjälp med. Dessa uppgifter hanteras enligt samma princip som vid besök.​

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad? 

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Max Nordström. som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy.

bottom of page