Priser

Startkostnaden debiteras med 1550 kr inklusive moms (i detta ingår 300 kr i framkörning med 2 timmars arbete).I detta ingår även tullar samt parkeringsavgifter.

Timpdebiteringen är 625 kr inklusive moms, 500 kr exklusive moms.
Jourpriset är 3000kr inklusive moms (i detta ingår en timmes arbete).
Därefter 995 kr inklusive moms per påbörjad timme.

Rotavdrag

Rotavdrag kan dras enligt skatteverkets regler. Läs mer här:
Skatteverket